image/svg+xml 0

נאבה שקטה - אחורית

SF-HUB הוא אחד המוצרים החדשים שלקאפשטיין.  יש לה freewheel שקט לחלוטין עם מגע מלא ורציף כלומר עם 0 מעלות אנגייג'מנט. במנגנון זה, האנרגיה מועברת מיידית מהדוושות לגלגל האחורי, עיכובים וללא ה"מדרגה הריקה". זה מתאפשר על ידי מנגנון חדשני הפועל לפי עיקרון Clamping Roller Freewheel, המייצר חווית רכיבה יוצאת דופן המפתיעה את הרוכב בכל פעם שהוא מתחיל לפדל.

יצירת קשר

כצנלסון 8

גבעתיים

ישראל

צרו איתנו קשר