image/svg+xml 0

סט מפתח וחמישה מנעולים

באמצעות מפתח אחד, ניתן לנעול את כל ברגי האלן באופניים. ניתן להוסיף כמות בלתי מוגבלת של מנעולים למפתח אחד זעיר. החברה מייצרת גם אומים וצירי גלגלים, המחליפים את הרכיבים הקיימים, מאפשרים נעילה עם Hexlox, ומגבירים מאוד את ההגנה על רכיבי האופניים. Nooa היא היבואן הבלעדי והמפיץ של מוצרי Hexlox בישראל.

  באמצעות מפתח אחד, ניתן לנעול את כל ברגי האלן באופניים. ניתן להוסיף כמות בלתי מוגבלת של מנעולים למפתח אחד זעיר. החברה מייצרת גם אומים וצירי גלגלים, המחליפים את הרכיבים הקיימים, מאפשרים נעילה עם Hexlox, ומגבירים מאוד את ההגנה על רכיבי האופניים. Nooa היא היבואן הבלעדי והמפיץ של מוצרי Hexlox בישראל.

יצירת קשר

כצנלסון 8

גבעתיים

ישראל

צרו איתנו קשר